Christian Hambro

Christian Hambro er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Han har hatt flere ledende stillinger i det offentlige, blant annet har han vært direktør for Norges forskningsråd, og han var med i Hervik-utvalget, som foreslo SkatteFUNN-ordningen. Siden 2004 har han vært partner i advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman, men i 2020 startet han advokatfirmaet Christian Hambro AS, hvor han særlig jobber med skatt og FoU-rettslige spørsmål. Hambro har i flere omganger vært engasjert av EU-kommisjonen som spesialist på området FoU og skatt. I tillegg arbeider han på området statsstøtte og med forretningsjuridiske problemstillinger.

Utgivelser