Bjørg Christiansen

Bjørg Christiansen (f. 1948) er utdannet helsesøster med hovedfag i sosialpedagogikk og doktorgrad ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Tittel på doktorgradsarbeidet er «Sykepleieryrket – i spenningsfeltet mellom rolle og person: en analyse av fire sykepleierstudenters læringsløp». Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun primært er knyttet til masterstudiet i klinisk sykepleievitenskap. Hun har forsket og publisert vitenskapelige artikler om temaet læring og kunnskapsbruk i sykepleierutdanning og -yrke, samt om motivasjon og endring av levevaner hos pasienter med sykelig overvekt. Hun deltar for tiden i forskning om hvordan profesjonsutøvelse og pasientdeltakelse utfordres og utformes i dagens helse- og velferdstjenester.

Fallback image

Utgivelser