Christina Jensen

Christina Jensen har en mastergrad i rettsvitenskap (2014) og ph.d. i rettsvitenskap (2019).

Boken er basert på forfatterens doktoravhandling, skrevet mens hun var ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Fallback image

Utgivelser