Paul Collier

1949 -

Paul Collier ( f. 1949) er professord ved Universitetet i Oxford. Han har tidligere arbeidet i Verdensbanken.

Utgivelser