Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen er 1. amanuensis i juss ved Barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Gjennom en årrekke har hun jobbet med utdanningsspørsmål for utsatte elevgrupper. Hun har en doktorgrad innenfor temaet skole–barnevern, og har undervist både grunn-, videreutdannings- og masterstudenter i temaet.

Fallback image

Utgivelser