Cora Sandel

1880 - 1974

Sara Fabricius (1880-1974) levde et stille og tilbaketrukket liv. Bøkene sine publiserte hun under pseudonymet Cora Sandel.

Cora Sandel (Sara Fabricius) ble født i Kristiania 20. desember 1880. Da hun var 12 år gammel, flyttet familien til Tromsø fordi faren fikk en god stilling i militæret der. I 1897 tok Sandel middelskoleeksamen, og hun ønsket seg nå en karriere som maler. I 1899 reiste hun til Kristiania for å studere hos impresjonisten Harriet Backer. Så døde imidlertid Sandels mor, og hun måtte legge sine egne planer til side for å ta seg av brødrene.
I 1906 reiste hun til Paris for å male. Til å begynne med fikk hun litt økonomisk støtte fra velstående slektninger, men etter hvert måtte hun tjene til livets opphold ved å skrive reisebrev og noveller som hun sendte hjem til aviser i Norge. Mange av novellene ble trykket i det radikale tidsskriftet Mot Dag.
I 1913 giftet hun seg med den svenske skulptøren Anders Jönsson, og de to fikk en sønn. Sandel fant det umulig å kombinere kunstnerisk utfoldelse med pliktene som hustru og mor. Da familien vendte hjem til Sverige i 1921, hadde hun for lengst gitt opp malingen. Det gikk nå nedover med ekteskapet, og i 1926 ble paret skilt (Sandel ble likevel boende i Sverige). Samme år debuterte Cora Sandel med romanen Alberteog Jakob, som umiddelbart ble en suksess, og fra da av forsørget hun seg selv og sønnen ved å skrive. Alberte og Jakob ble senere fulgt opp av to bøker til. Alberte-trilogien låner trekk fra forfatterens eget liv; det handler om Albertes sakte modning til kvinne og kunstner.
Mest kjent ved siden av Alberte-trilogien er Kranes Konditori fra 1945. Sandel ga boka undertittelen "interiør med figurer"; denne boka hørte ikke hjemme i noen av de vanlige sjangrene, men i skjæringspunktet mellom det episke og det dramatiske. Kranes Konditori har også blitt dramatisert og filmatisert flere ganger.
Cora Sandel døde i Sverige i 1974.
Utgivelser
ROMANER
Alberte og Jakob. 1926
Alberte og friheten. 1931
Bare Alberte. 1939
Kranes konditori. 1945
Kjøp ikke Dondi. 1958
NOVELLESAMLINGER
En blå sofa. 1927
Carmen og Maja. 1932
Mange takk, doktor. 1935
Dyr jeg har kjent. 1945
Figurer på mørk bunn. 1949
Barnet som elsket veier. 1973
Salg til utlandet
Alberte og Jakob 1926
Sverige, Danmark, England, USA, Frankrike, Nederland, Tyskland, Sveits, Ungarn
Alberte og friheten 1931
Sverige, Danmark, England, USA, Nederland, Tyskland, Sveits
Bare Alberte 1939
Sverige, Danmark, England, USA, Tyskland, Sveits
Kranes konditori 1945
Danmark, Sverige, Finland, Nederland, England, Frankrike, Tsjekkia, Italia, Estland, Estland
Kjøp ikke Dondi 1958
Sverige, England, Tyskland, Sveits
En blå sofa , noveller, 1927
Sverige, Danmark (et utvalg Lykken)
Carmen og Maja , noveller, 1932
Sverige , Danmark (et utvalg Lykken)
Mange takk doktor, noveller, 1935
Danmark (et utvalg Lykken)
Dyr jeg har kjent , noveller, 1945
Sverige, Nederland
Figurer på mørk bunn , noveller, 1949
Sverige, Danmark
Barnet som elsket veier 1973
Et utvalg på italiensk
Vårt vanskelige liv ( norsk novelleutvalg 1960)
USA, Sverige, Sovjet,
Enkeltnoveller utgitt i:
Finland, Danmark, Israel, USA, Tyskland, Nederland, Sverige, Tsjekkia

Utgivelser