Iain Crichton Smith

1928 -

Iain Crichton Smith ble født i 1928 på øya Lewis på Ytre Hebridene, og studerte ved universitetet i Aberdeen.

Han var en anerkjent poet og skrev både på engelsk og gælisk, hans morsmål. Han ga ut en lang rekke diktsamlinger, fra The Long River i 1955 til A Life i 1986. Den siste var en slags selvbiografi på vers. Ellers har Iain Crichton Smith skrevet skuespill, noveller og romaner. Se liljene på marken kom opprinnelig ut i 1968 og er hans best kjente roman. Iain Chrichton Smith døde i 1998.
Utgivelser på norsk
Se liljene på marken. Roman 2000
Om Se liljene på marken
«Et inderlig menneskelig dokument, med et budskap til vår tid og til kommende tider.»
Martin Seymore-Smith
«Denne ypperlige romanen skildrer isolasjon, forvirring, ensomhet og en kombinasjon av blindhet og likegyldighet.»
New Statesman

Utgivelser