Grethe Myklestul Dåvøy

Grethe Myklestul Dåvøy (f. 1958) er operasjonssykepleier og førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun er knyttet til to forskningsgrupper på Vestlandet (Omsorgsforskning og POPS; pasientopplevelser og pasientsikkerhet), samt en lesegruppe ledet av Kari Martinsen. Hun har vært med i sentralstyret i NSFLOS i flere år, og er nå varamedlem i lokalgruppen NSFLOS i Hordaland.

Fallback image

Utgivelser