Dag Gjerløw Aasland

Dag Gjerløw Aasland (f. 1950) er professor i økonomi med hovedinteresse i etikk.

Han arbeider ved Universitetet i Agder, hvor han fra 2010 til 2015 også var viserektor for forskning, formidling og nyskaping.

Utgivelser