Dag Olav Haugen

Dag Olav Haugen er statsautorisert revisor og siviløkonom.

Han er partner i PwC AS og har mange års variert erfaring fra revisjons- og rådgivningsvirksomhet.

Utgivelser