Dag Yngve Dahle

Dag Yngve Dahle er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har journalistutdanning fra Storbritannia.

Han er forfatter av boka Orden og oppførsel. Karakterer på jobben? (2014). Han har 20 års erfaring som journalist i norsk presse, og har spesialisert seg på stoff om arbeidsliv og har skrevet mye om utviklingstrekk ved norsk arbeidsliv.

Fallback image

Utgivelser