Birgitte Dahl

Birgitte Dahl er leder av kompetanseenheten ved Sunnaas sykehus HF og sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Dahl har mange års erfaring fra kompetanseutvikling i rehabilitering for sykepleiere i klinisk rehabiliteringspraksis.

Dahl har arbeidet med studier av pasienters oppfatning av sykepleieres rolle i rehabiliteringsprosesser og av rehabiliteringssykepleieres syn på hva som er sykepleieres ansvar og arbeidsoppgaver i rehabiliteringsfeltet.

Fallback image

Utgivelser