Sølvi Dahle

Sølvi Dahle er utdannet pedagog og bedriftsøkonom.

Hun er i dag Rådgiver for inkluderende kirkeliv i Stavanger bispedømme, og daglig leder i Diakonistiftelsen Rogaland. Hun er en pådriver for at personer med utviklingshemning og andre som mottar offentlige omsorgstjenester skal få dekket behov for tros- og livssynsutøvelse.

Sølvi Dahle holder foredrag og har skrevet artikler om inkludering av mennesker med utviklingshemning i kirke og samfunn.

Andre utgivelser:

Medredaktør for boka «Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse». Universitetsforlaget 2010.

Medforfatter til «Bli kjent i kirken» IKO forlag 2014 

Bidragsyter til E-læringskurset  «Mangfold og muligheter» SOR

Utgivelser