Erling Lars Dale

1946 - 2011

Erling Lars Dale (1946-2011) var professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

Han har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor pedagogikk. Utdanningsvitenskap og pedagogikk kan sees i sammenheng med særlig disse bøkene: Pedagogikk og samfunnsforandring. Om betingelsene for en frigjørende pedagogikk (1972), De strategiske pedagoger. Pedagogikkens vitenskapshistorie i Norge (1999), Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap (2005) og Kunnskapsløftet. På vei mot felles kvalitetsansvar? (2010).

Fallback image

Utgivelser