Håvard Dalen

Ph.d., overlege ved Hjerteseksjonen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, og ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital. Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU.

Fallback image

Utgivelser