Thomas Dalsgaard

Thomas Dalsgaard er cand.psych og ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Thomas er videre direktør for Plurafutura consultancy og Plurafutura publishing. Hans visjonen er å omsette  psykologisk videnskap til viktige inspirasjonskilder for menneskers utvikling og forståelse av sig selv. Thomas har vært redaktør av og medforfatter til ”20 Psykologiske Eksperimenter – der endrede vores syn på mennesket.” 

Utgivelser