Torill F. Danbolt

Torill Danbolt er høgskolelektor i sosialt arbeid.

Hun arbeider for tilden ved Diakonhjemmet Høgskole. Danbolt er utdannet sosionom og diakon og har hovedfag i sosialt arbeid. Hun har arbeidet i barnevernet, sosialtjenesten, PPT og Krikens SOS.

Fallback image

Utgivelser