Daniel M.H. Herde

Daniel M. H. Herde er jurist fra Universitetet i Oslo 2006.

Han har jobbet som advokatfullmektig og advokat i flere advokatfirmaer før han i 2013 startet i Deloitte Advokatfirma AS, hvor han i dag er partner. Herde arbeider med skatte- og selskapsrett og rådgir større og mindre norske og utenlandske konserner. I over et år arbeidet han nærmest utelukkende med rettssaker, hvor han var medforsvarer og rettslig medhjelper i Transocean-sakskomplekset, som bestod av en straffesak og flere sivile saker. En av disse (Arcade Drilling-saken) endte også opp i EFTA-domstolen.

Daniel M.H. Herde Høyoppløst bilde

Foto: Nadia Faris, Deloitte Norge

Utgivelser