Ådne Danielsen

Ådne Danielsen er ph.d. i statsvitenskap og førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Han er i sitt forsknings- og utviklingsarbeid opptatt av utdanningspolitikk med vekt på sammenhenger mellom utdanning, voksnes læring og lokalsamfunnsutvikling. Organisatoriske og samfunnsmessige vilkår for voksnes læring og kvalifisering er sentrale temaer i hans forskning. 

Fallback image

Utgivelser