Dante Alighieri

Dante er mest kjent for sitt mektige visjonsdikt, som han selv kalte en komedie, og som ettertiden ga navnet Den guddommelege komedie, som han fullførte omkring 1320.

Dante Alighieri ble født i Firenze i 1265 og døde i Ravenna i 1321. Han var den første store dikteren som skrev på italiensk folkemål.
Dante skrev flere bøker både på latin og italiensk, men ble mest kjent for sitt mektige visjonsdikt, som han selv kalte en komedie, og som ettertiden ga navnet Den guddommelege komedie, som han fullførte omkring 1320. Visjonsdikt var typisk for katolsk middelalder, men Dantes verk er det mest gjennomarbeidete, det mest gjennomreflekterte og med rette det mest navngjetne av dem alle.

Fallback image

Utgivelser