François de La Rochefoucauld

1613 -

François de La Rochefoucauld (1613-80) tilhørte den litterære kretsen i det franske hoff midt på 1600-tallet.

François de La Rochefoucauld ble født som prins av Marcillac i Paris i 1613, og ble oppdratt på familiens gods i Vest-Frankrike. Som vanlig var i de kretser ble han tidlig orientert mot en militær løpebane, og hans boklige fostring skal ha begrenset seg til det strengt nødvendige.
Han giftet seg femten år gammel og fikk åtte barn med Andrée de Vivonne, men pleide senere nære vennskap med Madame de Longueville, Madame de Sablé og Madame de La Fayette.
Maksimer er utvilsomt hans hovedverk, og kom ut i sin endelige versjon i 1678.

Fallback image

Utgivelser