Miklos Degré

Miklos Degré (f. 1936) er professor emeritus og spesialist i medisinsk mikrobiologi (1967), Dr.med. 1971. Han bygget opp og ledet Virologisk seksjon ved Bakteriologisk institutt, Rikshospitalet. Degré har arbeidet som overlege og professor II ved Virologisk avdeling, Statens Institutt for Folkehelse, og fra 1987 som professor I ved Mikrobiologisk Institutt, Rikshospitalet. Hans hovedinteresse og forskningsfelt har vært organismens forsvar mot infeksjoner med bakterier og virus og med spesiell vekt på interferon, infeksjoner hos immunsvekkede pasienter, spesielt med cytomegalovirus. Han har arbeidet med mikrobiologisk diagnostikk i 40 år og har lang undervisningserfaring. Miklos Degré er medforfatter og redaktør for en rekke fag- og lærebøker.

Utgivelser