Ståle Dingstad

1965 -

Ståle Dingstad er dr.art og førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Agder.

Han har publisert en rekke artikler om forfattere som Knut Hamsun, Søren Kierkegaard og Dag Solstad, og om litteraturteoretiske emner, blant annet om fortellerbegrepet.

Utgivelser