Alfred Döblin

1878 - 1957

Alfred Döblin blir på grunn av romanen Berlin Alexanderplatz (1929) regnet som en av mellomkrigstidens nyskapende forfattere, og boka er fremdeles en både formelt og innholdsmessig spennende roman.

Alfred Döblin ble født inn i en skredderfamilie i Stettin i 1878, som en av fem søsken. Faren forlot familien da Alfred var bare ti år gammel, og moren tok med seg barna til Berlin. På tross av økonomiske vanskeligheter skaffet han seg en legeutdannelse, studerte filosofi og praktiserte innen psykiatrien. Samtidig med at han begynte å skrive romaner, arbeidet han som trygdekasselege i Berlin. I 1920-årene skrev han politiske kommentarer og essay under psevdonymet Linke Poot.
Først i årene 1927 til 1929 fikk han gjennomslag med storverket Berlin Alexanderplatz, som øyeblikkellig ble en publikumssuksess. I 1933 måtte han flykte på grunn av nazistene, som brente bøkene hans.
Han kom seg til Paris og ble fransk statsborger. Med kona og et barn dro han videre til USA i 1940, der han arbeidet for filmselskapet MGM. Da engasjementet hans der opphørte, levde han fra hånd til munn, og vendte etter krigen ganske tomhendt tilbake til Tyskland, og etter hvert til Frankrike. Hans forfatterberømmelse var gått i glemmeboka, og han døde i Paris i 1957.

Fallback image

Utgivelser