Tore Drange

1939 -

Tore Drage (f.1939) er utdannet sivilarkitekt ved NTH (NTNU) i Trondheim. Han har tidligere gjennomført mange større arbeider i forbindelse med store næringsbygg, blant dem kan spesielt nevnes utførende arkitekt for den norske ambassade i Brasilia.

I perioden 1976-79 gjennomførte han, sammen med medforfatter Hans Olaf Aanensen et større forskningsoppdrag i regi av Norges Naturvitenskapelige Forskningsråd med formål å undersøke de arkitektoniske, byggetekniske og økonomiske forhold ved rehabilitering av store trehus. I 2008 avsluttet han større arbeider med rehabilitering og ombygging av verneverdige hus i Lyngør og Ny Hellesund.

Tore Drange har tidligere også både vært veileder og sensor ved NTNU - Institutt for arkitekturhistorie.

Fallback image

Utgivelser