Evelyn Dyb

Evelyn Dyb er seniorforsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet  storbyuniversitet.

Hun har i to tiår forsket på boligsosiale temaer og er en av de fremste ekspertene på bostedsløshet i Norge.

Fallback image

Utgivelser