Edvard Befring

Edvard Befring er dr.philos. og professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Han har tidligere vært professor i pedagogisk psykologi ved Århus Universitet, rektor ved Statens spesiallærerhøgskole og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Befring har vært en pioner innenfor norsk spesialpedagogisk fagutdanning og forskning.

Han har gjennom flere tiår vært en sentral forsker, forfatter og debattant blant annet innenfor skolepolitikk, barns oppvekstvillkår, lærerutdanning og spesialpedagogikk.

Befring har vært leder for flere offentlige utvalg, senest for utvalget som la fram NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Fra 2005 har Befring vært juryleder for Dronning Sonjas Skolepris.

Fallback image

Utgivelser