Inger Lagset Egeland

1937 -

Inger Lagset Egeland er cand. real. med hovedfag i botanikk, og mycologi som spesialfelt. Hun har undervist på ungdomstrinnet ved flere skoler i Oslo og på Skedsmo videregående skole i Akershus. Hun er offentlig godkjent soppsakkyndig. 

Utgivelser