Astrid Birgitte Eggen

Astrid Birgitte Eggen er professor ved Universitetet i Agder og professor II ved Høgskolen i Telemark. Hun jobber med skoleutviklingsprosjekter i grunnopplæringen. Avhandlingen hennes fra 2004 handlet om vurdering og ulike syn på læring og fagenes innhold. Hun jobber med skoleledelse, læreplanforståelse, vurderingspraksiser og prosjekter i tilknytning til vurdering i høgere utdanning.

Utgivelser