Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg er lærer med 10 års erfaring fra videregående skole og ungdomsskole.

Han arbeider nå som prosjektleder ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Lillehammer, og har ledet mange kompetanseprogrammer for lærere på oppdrag fra skoler, kommuner og fylkeskommuner, de fleste med fokus på vurdering. Sitter i ledelsen av det nasjonale kompetansemiljø i vurdering (NKV)

Fallback image

Utgivelser