Petrin Hege Eide

Petrin Hege Eide (f. 1960) er operasjonssykepleier og cand.san. Eide er førstelektor ved Institutt for sykepleiefag ved mastergradsstudiet i klinisk sykepleie med fordypning i operasjonssykepleie ved Høgskulen på Vestlandet. Hun arbeider daglig med undervisning, veiledning og simulering, samtidig som hun forsker på eget fag. Hun har klinisk erfaring fra akuttmedisinske avdelinger ved Førde sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus og fra sentraloperasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

Fallback image

Utgivelser