Olav Eikeland

1955 -

Olav Eikeland er en norsk arbeidsforsker, filosof og professor. Han er professor og forskningssjef ved Høgskolen i Akershus og professor II ved Høgskolen i Oslo. Han har tidligere vært seniorforsker og instituttsjef ved Arbeidsforskningsinstituttet, der han var ansatt 1985-2008.
Han er dr. philos. i eldre gresk filosofi.

Fallback image

Utgivelser