Einar Stueland

Einar Stueland har vært utredningsleder og advokat i LO og har møterett for Høyesterett.

Tidligere har han vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, saksbehandler i Kommunal- og arbeidsdepartementet, sekretær i Rikslønnsnemnda, universitetslektor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen, advokat med egen praksis i Bergen og Oslo og advokat i Fagforbundet. Han er medforfatter av boken Interessetvist og arbeidskamp (2013) og medredaktør for Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis (2020).

Einar Stueland Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Privat

Utgivelser