Ståle Einarsen

Ståle V. Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han leder Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK).

Einarsen har gitt ut en rekke bøker og har en omfattende vitenskapelig produksjon om temaer som konflikter, mobbing og arbeidsmiljø. Han ble utnevnt som æresmedlem  (fellow) i European Academy of Occupational Psychology i 2020 for sitt arbeid på dette feltet, og har i tillegg lang praktisk erfaring på området.

Fallback image

Utgivelser