Ståle Einarsen

Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, der han er leder for Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK).

Einarsen har studert konflikter, ledelse og arbeidsmiljø siden 1990 og har utgitt en rekke fagbøker og vitenskapelige artikler om disse temaene. Han er særlig kjent for sin forskning om mobbing og trakassering i arbeidslivet og om destruktive sider ved ledelse, og har lang praktisk erfaring som foredragsholder og konsulent på disse områdene.

Fallback image

Utgivelser