Eivind Furuseth

Eivind Furuseth (1975) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og ved Universitetet i Stavanger, faglig leder for BIs masterstudium i skatte- og avgiftsrett, norsk korrespondent til International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), rådsmedlem i Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd og medlem i Academic Committee i European Association of Tax Law Professors (EATLP).

Videre er han redaktør av tidsskriftet Skatterett sammen med Benn Folkvord og medlem i redaksjonsrådet for Nordic Tax Journal samt forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler i skatterett. Fra 2016 er han medlem av Skatteklagenemda. Furuseth har tidligere jobbet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law.

Utgivelser