Morten Ejrnæs

Morten Ejrnæs er sosiolog og lektor ved Aalborg Universitet, hvor han underviser i teorier om sosiale problemer.

Han interesserer seg blant annet for fattigdom, barn i utsatte posisjoner og etniske minoriteters forhold, deriblant flyktningers sosioøkonomiske forhold i Danmark. Han har særlig jobbet med undersøkelser som har som mål å gi nyttige resultater for lærere. Han har i den forbindelse gjennomført undersøkelser om så vel fattigdom og sosiale problemer som profesjonelle læreres syn på disse problemene. Han har dermed rettet søkelyset mot profesjonelles faglighet og tverrfaglig samarbeid. Morten Ejrnæs har skrevet flere bøker og artikler rettet mot lærere om disse temaene.

Fallback image

Utgivelser