Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg er spesialist i psykiatri.

Han var tidligere overlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og professor emeritus ved avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han arbeider nå som spesialrådgiver i Klinikk psykisk helse og avhengighet
ved Oslo universitetssykehus. Han har arbeidet i 35 år med pasienter med selvmordsatferd og psykiske reaksjoner på traumatiske opplevelser og har veiledet 25 doktorgradskandidater innen disse områdene.

Utgivelser