Kjell A. Eliassen

Kjell Arnold Eliassen (f 1946) er en norsk statsviter, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo og leder for Senter for europeiske og asiatiske studier der. Eliassen ble i 1971 den første hovedfagskandidat fra Institutt for sammenliknende politikk med en oppgave under tittelen Fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partier: en studie av årsakene til ulikheter i fagbevegelsens muligheter til å påvirke de sosialdemokratiske partier i Norge og Storbritannia.

Eliassen har i sin forskning særlig vært opptatt av telekommunikasjons- og IT-politikk, globalisering og regional integrasjon, offentlig ledelse og privatisering, samt regulering og industriutvikling i Europa og Asia. Eliassen er professor ved Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI i Oslo. Han er videre leder for Senter for europeiske og asiatiske studier ved BI. Eliassen har tidligere vært tilknyttet Aarhus Universitet. Han innehar æresprofessorater ved Fudanuniversitetet i Shanghai og Jiaotong-universitetet i Xian.

Fallback image

Utgivelser