Elin Birkeland Markestad

Elin Birkeland Markestad startet å jobbe som lærer på ungdomstrinnet i 1991 og har alltid vært opptatt av hva som skaper gode og utviklende møter mellom elever og lærere.

I tillegg til lærerutdanning har hun terapeututdanning innenfor rus og psykiatri, rektorutdannelse og en mastergrad fra NTNU innenfor veiledning. Hun har lang og bred erfaring som veileder for veisøkere både i gruppe- og individuelle veiledninger, og er opptatt av å skape gode møter preget av anerkjennelse og respekt. Markestad er ansatt ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun både forsker og underviser innenfor veiledningspedagogikk.

Elin Birkeland Markestad Høyoppløst bilde

Foto: Fotograf Espen Kristiansen

Utgivelser