Elin Fjerstad

Elin Fjerstad er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Hun har skrevet flere fag- og selvhjelpsbøker.

Utgivelser