Elin Sund

Elin Sund er født i 1976 og ble cand. jur. i 2002.

Hun har vært ansatt som advokat (tidligere advokatfullmektig) i Advokatfirmaet PwC AS siden 2003, og har bred erfaring fra arbeid med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Hun har gjennom mange år hatt fokus på nasjonal og internasjonal beskatning av selskaper innenfor shipping- og offshoresektoren, herunder den norske rederiskatteordningen.

Fallback image

Utgivelser