Elisabeth Backe-Hansen

1949 -

Elisabeth Backe-Hansen er psykolog og forsker I i seksjon for barnevernsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hennes forskningsinteresser er barn og unge i barnevernstiltak, særlig de som er plassert utenfor hjemmet. Videre er hun opptatt av forskningsetiske spørsmål knyttet til å inkludere særlig barn i forskning.

Fallback image

Utgivelser