Elizabeth Baumann

Elizabeth Baumann har vært dommer i Borgarting lagmannsrett siden 2013.

Hun har en ph.d. i internasjonal strafferett om statenes plikt til å ha rettsoppgjør fra Universitetet i Bergen (2011). Hun har hatt internasjonale oppdrag i Afghanistan, Guatemala og Moldova.  

Fallback image

Utgivelser