Ellen Hamremoen

Ellen Hamremoen er politioverbetjent og faglærer i kriminalteknikk ved Politihøgskolen i Oslo.

Hun har 30 års erfaring fra politiet, både fra Operativ tjeneste og som etterforsker og etterforskningsleder, samt at hun har arbeidet ved Kripos i mer enn 15 år.

Utgivelser