Ellen Kleven

Ellen Kleven er cand.san innen logopedi.

Hun har mer enn 20 års erfaring med undervisning av barn og unge med ASD og jobber nå med rådgivning til individ og system med tanke på tiltak knyttet til hele autismespekteret. Hennes arbeidsplasser er Statped Vest og en arbeidsmarkedsbedrift der hun jobber med voksne med Asperger, med MOLAS og gruppeundervisning.

Fallback image

Utgivelser