Pål Ellingsen

Pål Ellingsen er utdannet sosionom, cand.mag., har en master i organisasjon og ledelse og er i dag ansatt som seniorkonsulent i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Han jobber spesielt med service- og brukerorientering og er en mye brukt kurs- og foredragsholder.

Fallback image

Utgivelser