Elna Siv Kristoffersen

Forsker på folkevandringstiden.

Elna Siv Kristoffersen (f. 1955) er arkeolog og forsker på folkevandringstiden. Hun arbeider ved Universitetet i Stavanger og har studert relieffspenner, dyreornamentikk og kvinnegraver.

Elna Siv Kristoffersen Høyoppløst bilde

Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Utgivelser