Else Jorun Karlsen

Else Jorun Karlsen er Cand.ed og logoped MNLL.

Karlsen har lang erfaring med kurs, rådgivning, kartlegging og tiltak for flerspråklige og flerkulturelle barn med språkvansker fra både barnehage, skole, PPT og Statped. Hun var initiativtaker til et tverrfaglig regionalt nettverk på fagfeltet flerspråklige barn i barnehage og skole, og har ledet og veiledet flere barnehageprosjekter på feltet, blant annet sammen med medforfatter Ann Cathrin Gjevikhaug. Karlsen har publisert flere artikler og bidratt i evaluering av kartleggingsverktøy.

Fallback image

Utgivelser