Emilia Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har en mastergrad i pedagogikk og en doktorgrad fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er klasseromsforskning, og hun er spesielt opptatt av interaksjonen mellom lærer og elever.

Fallback image

Utgivelser