Emilie Kinge

1952 -

Emilie Kinge er utdannet førskolelærer med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet i PP-tjenesten.

Hun er i dag forfatter og kursholder på heltid og er en hyppig benyttet kursholder og veileder primært for ansatte i barnehage og skole/SFO, men også for andre som arbeider med barn og unge. Hun samarbeider med blant andre UNICEF Norge og Kanvasbarnehagene om deres prosjekt «Den ene», og benyttes av dem som kursholder. Kinge har skrevet flere bøker om temaer som empati, samtaler med barn, foreldresamarbeid og relasjonskompetanse.

Utgivelser